Håndverk og tidløst design

Ved å kombinere moderne design, varig kvalitet, håndverkstradisjoner og etikk, skaper The Dharma Door produkter som forteller en større historie enn selve varen. Hvert produkt lages for hånd fra start til slutt og vi elsker det tidløse, vakre uttrykket.

Shannon Sheedy opprettet The Dharma Door etter en reise gjennom India og Nepal. Her ble hun inspirert og motivert til å designe Dharma Doors første produkt: en nytolkning av kulturens tradisjonelle «fabric prayer bag». I søket etter å lage flere produkter, dro Shannon til Bangladesh hvor hun ble introdusert for det tidløse håndverket av vevd jute.

The Dharma Door arbeider i dag med vevde tekstur. Hvert eneste produkt er laget ved å kombinere naturlige fibre av høyeste kvalitet med intrikate håndverksteknikker. Dette resulterer i originale kvalitetsprodukter som vil vare i lang tid.

The Dharma Door jobber målrettet mot å hjelpe så mange mennesker som mulig ut av fattigdom. De samarbeider derfor med kvinnelige håndverkere i avsidesliggende, landlige samfunn. Blant det travle livet i de små samfunnene, skjer det mye bak hver vevde tråd. De kvinnelige håndverkere jobber sammen i felles arbeidsområder. Noen ganger velger de å jobbe hjemmefra, slik at de også kan ta seg av familien sin og daglige gjøremål. Ved å jobbe med The Dharma Door bryter kvinnene med sine vanskeligstilte samfunn hvor tilgang til utdanning, opplæring og helsehjelp er svært begrenset. Ved å bruke sine tradisjonelle vevings- og håndverksferdigheter får kvinnene rettferdig betalt, noe som utvilsomt har endret livene deres.

Ved å jobbe med ideelle organisasjoner på stedet, i tillegg til å holde øye med hva kundene deres liker, har de utviklet en tilnærming som hedrer både håndverkere og kjøpere. Dette sikrer at det høye krave til kvalitet og dyktighet opprettholdes og alle som er involvert i produksjonsprosessen spiller en like viktig rolle.

Sammen med merkets NGO-partnere (Non-Governmental Organization) settes prisen for hver vare basert på arbeidstid, kompleksitet i design og kostnaden for råvarer. Med den rettferdige lønnen er kvinnene som lager produktene ofte de viktigste forsørgerne i familiene. Dette skaper respekt og hjelper til med å sørge for at stemmen deres blir hørt hva gjelder viktige økonomiske beslutninger som vil være til nytte for deres egen familie, men også samfunnet rundt.

«The more we trade, the more artisans we are able to provide sustainable work for. Through this approach, we are able to achieve the greatest impact.”

– Shannon Sheedy

 

Shannon og resten av The Dharma Door fokuserer på å opprettholde en sterk og sunn virksomhet, som kan gjøre det mulig for andre å gjøre sin egen forandring. Konsekvent arbeid betyr sikre ansettelser, arbeidsforhold og bærekraftig levebrød for håndverkere, som videre gir økonomisk sikkerhet og muligheten til å utdanne familier og få tilgang til helsehjelp. De ideelle organisasjonene som The Dharma Door samarbeider med er medlemmer av WFTO (World Fair Trade Organization), som sikrer at de kan ivareta de små produsentene på en best mulig måte.