Bolina søker vikar som lager- og logistikkansvarlig

Vikar lager- og logistikkansvarlig med personalansvar, med mulighet for forlengelse.

Vi søker en vikar til vår stilling som lager- og logistikkansvarlig i 100% stilling fra januar 2022, til og med april 2022. Vi ønsker at du kan starte med opplæring på deltid allerede fra november/desember. Det vil være mulighet for forlengelse av stillingen etter endt vikariat.

Bolina er en hektisk arbeidsplass med høyt varetrykk og mange kreative ansatte. Vi har to lokale butikker, nettbutikk, kontorer og lager beliggende på Stabekk i kort gangavstand til hverandre.

Vi ønsker at du har relevant erfaring fra logistikk/varehandel. Vi benytter kasse-og logistikksystemet FrontSystems, og kjennskap til dette vil være en fordel, men ingen forutsetning. Vi oppfordrer både kvinner og menn til å søke på stillingen.

Ansvarsområder:

 • Ha det overordnede ansvaret for varelageret til Bolina.
 • Personalansvar for andre ansatte ved lageravdelingen.
 • Overordnet ansvar for mottak, utpakking, registrering, prising og overlevering av varer til våre butikker.
 • Planlegge og delegere arbeidsoppgaver til andre lageransatte.
 • Bindeleddet mellom butikk og lageravdeling.
 • Strukturere og vedlikeholde det fysiske lageret, slik at det til enhver tid er optimalt organisert.
 • Ansvar for oppdateringer, ajourhold etc. av vårt logistikksystem (FrontSystems).
 • Delaktig i varetelling ved behov, både underveis og ved årsslutt.

Personlige egenskaper:

 • Du jobber effektivt, strukturert og systematisk.
 • Du er proaktiv og selvgående, og får ting gjort.
 • Du har gode kommunikasjonsevner og evnen til å delegere.
 • Serviceinnstilt.
 • Er positiv, engasjert og vil bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Trives med fysisk arbeid.
 • Evne til å stå på i en til tider hektisk hverdag.
 • Lyst til å bli en del av Bolina-gjengen....!

Vennligst send en kortfattet søknad med CV til jobb@bolina.no

Merk søknaden med «Lager- og logistikkansvarlig»

Søknadsfrist: ASAP. Tiltredelse: Snarest