Bolina søker lagermedarbeider

Lagermedarbeider 80-100%

Vi søker lagermedarbeider til en 80-100% stilling med tiltredelse fra årsskiftet 21/22.

Vi foretrekker at du kan starte med opplæring på deltid allerede fra okt/nov.

Bolina er en hektisk arbeidsplass med høyt varetrykk og mange kreative ansatte. Du bør ha noe relevant erfaring, og helst fra varehandel. Vi benytter kasse-og logistikksystemet FrontSystems, og kjennskap til dette vil være en fordel men ingen forutsetning.

Vi oppfordrer både kvinner og menn til å søke på stillingen.

Ansvarsområder:

 • Daglig ansvar for mottak, utpakking, registrering, prising og overlevering av varer til våre butikker.
 • Strukturere og vedlikeholde det fysiske lageret, slik at det til en hver tid er optimalt organisert.
 • Ansvar for oppdateringer, ajourhold etc av vårt logistikksystem (FrontSystems).
 • Bindeleddet mellom butikk og lageravdeling.
 • Annet forefallende arbeid.

Personlige egenskaper:

 • Du jobber effektivt, strukturert og systematisk.
 • Du er proaktiv og selvgående, og du får ting gjort.
 • Serviceinnstilt.
 • Er positiv, engasjert og vil bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Trives med fysisk arbeid.
 • Evne til å stå på i en til tider hektisk hverdag.
 • Lyst til å bli en del av Bolina-gjengen....!

Vennligst send en kortfattet søknad med CV til jobb@bolina.no Merk søknaden med «Lagermedarbeider»