C Soaps

Husvask - 500ml Lavendel

Ren og miljøvennlig husvask fra norske C Soaps med en forlokkende duft av lavendel. Dette er et vaskemiddel som vasker skitne gulv og støvete overflater uten lumske kjemikalier. C er grønne vaskemidler til hus og hytte. Serien er helt uten unødig kjemi som syntetiske vaskestoffer, farge, parfyme og rare navn som ftalater og er selvfølgelig ikke testet på dyr. Emballasjen er laget av pet plastflasker, som kan resirkuleres og som er fylt med fantastisk gode duftblandinger så du skal få et lite aromakick i hverdagen!

Detaljer

Volum: 500ml.

Allergen: linalool. Kan gi en allergisk reaksjon.

Ingredienser: Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler: 5% eller høyere, men mindre enn 15% anioniske overflateaktive stoffer, mindre enn 5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer. Parfyme, benzyl salicylate.

Advarsel: Irriterer huden og gir alvorlig øyeirritasjon ved direkte kontakt. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Kan gi en allergisk reaksjon. | PH-verdi: 3,7-4,1