C Soaps

Oppvaskmiddel - 500ml Agurk & Mynte

Advarsel: Irriterer huden og gir alvorlig øyeirritasjon ved direkte kontakt. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Kan gi en allergisk reaksjon. | PH-verdi: 10,5-11,5

Grønn og miljøvennlig oppvaskmiddel med frisk duft av agurk & mynte fra norske C Soaps. C er grønne vaskemidler til hus og hytte. Serien er helt uten unødig kjemi som syntetiske vaskestoffer, farge, parfyme og rare navn som ftalater og er selvfølgelig ikke testet på dyr. Emballasjen er laget av pet plastflasker, som kan resirkuleres og som er fylt med fantastisk gode duftblandinger så du skal få et lite aromakick i hverdagen!

500 ml

  • Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler: 5% eller høyere, men mindre enn 15% anioniske overflateaktive stoffer, mindre enn 5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer. Parfyme, linalool.
  • Allergen: benzyl salicylate